INTÉZMÉNY ELLÁTÁS - MINDENT EGY HELYRŐL

Adatvédelmi nyilatkozat

Általános tudnivalók
A FLOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tiszteletben tartja és védi azok személyes adatait, akik weboldalán keresztül kapcsolatba kerülnek vele.
A cégünk által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályok az irányadóak:
  • A 2003. évi XLVIII. számú törvénnyel, valamint a 2005. évi XIX. számú törvénnyel módosított a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. számú törvény.
  • Az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről.
A FLOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem felelős azoknak az oldalaknak az adatkezeléséért, melyekről link mutat a FLOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. honlapjára.
Adatok felhasználása, továbbítása
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a FLOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.
A FLOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél számára, a jogszabályokban meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között nem továbbítja.
Adatbiztonság
A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében társaságunk kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.
Tájékoztatás
Írásbeli kérés esetén a FLOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezeléséről.